Podporte nás a prispejte
handicapovaným deťom 2% z vašich daní.

Prečo nás?
Čítajte ďalej.

Kto sme?

Sme ľudia, ktorí veria, že ak viacerí čo len trochu prispejeme, mnohým pomôžeme. Preto sú naším symbolom prekrývajúce sa kruhy.

Naša vízia

Pomôcť deťom a mládeži s handicapom a samozrejme aj ich rodičom zabezpečiť plnohodnotný život.

Naše ciele

 • Integrovať handicapované deti a mládež medzi rovesníkov v školách a v mimoškolský aktivitách
 • Finančne podporovať integráciu detí cez potrebné terapie a odbornú pomoc špecialistov
 • Pomáhať rodičom sprostredkovávať odborné poradenstvo a konzultácie (špeciálny pedagóg, psychológ, terapeut)

Čo budeme zo získaných prostriedkov financovať ?

 • Asistentov učiteľa
 • Príspevok na školné, ak je dieťa umiestnené v inej ako štátnej škole
 • Odborné poradenstvo (psychológ, špeciálny pedagóg, terapeuti)
 • Odborné terapie pre deti (logopédia, biofeedback,rehabilitačné pobyty, terapeutické kampy)
 • Zdravotnícke pomôcky
 • Pomôcky potrebné k vzdelávaniu
 • Odborné prednášky pre rodičov

Koho budeme financovať?

Deti a mládež ktoré odbornú pomoc potrebujú – deti s mentálnym, zdravotným, kombinovaným postihnutím, deti s rôznymi poruchami učenia, deti s poruchami správania

Venujte nám 2% zo svojich daní

 • Oslovte vedenie firmy, v ktorej pracujete, pretože aj firmy môžu venovať % zo svojich daní občianskym združeniam
 • Venujte akýkoľvek dobrovoľný finančný prostriedok (aj málo dokáže veľa)
 • Povedzte o nás svojim priateľom, známym a kolegom

Údaje potrebné k poukázaniu 2%:

IČO: 457 584 33
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (Názov): Integrácia detí a mládeže
Sídlo: Čakanková 14638/24, 821 07 Bratislava
Číslo účtu: SK88 0200 0000 0036 0138 2159

alebo využite naše predvyplnené tlačivo

Kontakt:

Tel: 0911 790 142
info@integracia.sk

Spojte sa s nami na Facebooku
a neujdú Vám žiadne novinky